Ślemień


Ślemień


Ślemień

Sanktuarium - Narodzenia NMP Jasna Górka


Ślemień

Sanktuarium - Narodzenia NMP Jasna Górka


Narodzenia Jana Chrzciciela

Parafia Rzymskokatolicka

Małżeństwo

                    SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA


        W trakcie załatwiania formalności,narzeczeni powinni  dostarczyć;

          1. świadectwo chrztu /do ślubu/ ważne 6 m-cy / jeżeli chrzest był poza parafią 

              miejsca zamieszkania

          2. świadectwo bierzmowania / o ile nie jest zaznaczone na świadectwie chrztu/

          3. świadectwo ukończenia katechezy, religii ze szkoły średniej lub zawodowej

           4. dowód osobisty

           5. zaświadczenia ukończenia kursu / katechez / przedmałżeńskiego

              i udziału w Poradnictwie Życia Rodzinnego.

          6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny

                / jeżeli ma być zawarte małżeństwo konkordatowe/

         7. Jeżeli żadna ze stron nie jest z naszej parafii - zezwolenie na ślub z parafii

              narzeczonego lub narzeczonej.

         -------------------------------------------------------------------------------------

           8. zapowiedzi

           9. dane świadków

        10. kartki potwierdzające spowiedź przed ślubem

               tel. kom. ks. proboszcza 605720544

       Prosimy o wcześniejszą rezerwacje dnia i godziny ślubu dot. głównie Jasnej Górki.

       Obecnie rezerwacje dot. roku 2019.


            " CO WIĘC BÓG ZŁĄCZYŁ, NIECH CZŁOWIEK NIE ROZDZIELA"

                                                                                         /Mt 19,6/